Untitled

JONIsering, Hur fungerar det?

Luftrening med hjälp av jonisering är en miljövänlig lösning där man utnyttjar naturens egna system med att skapa en balans av positiva och negativa joner i luften. Detta system har funnits sedan urminnes tider i naturen men 1986 så började man utveckla jontekniken för ventilationssystem i Sverige.

Innan ett åskväder känner både djur och människor trötthet och irritation. 
Luften är då enkelt förklarat fylld med positivt laddade joner som för med sig en mängd olika föroreningar.
Blixtarna i åskvädret laddar ur luften och skapar en hög koncentration av renande negativa joner.

Vi känner oss pigga och luften känns ren. Det är dock inte bara elektriska laddningar i form av blixtar som genererar negativa joner utan det gör även solens strålar, vilket betyder att detta är en process som pågår ständigt i moder natur.

Våra moderna inomhuslokaler stänger ute negativa joner. Datorer, lysrör, inbyggda ventilationssystem och moderna byggmaterial genererar istället ett överskott av positiva joner. Flera forskare anser att vi, genom att kontrollera den elektriska laddningen i luften vi andas, dramatiskt kan förbättra vår energinivå, hälsa och vårt humör.

Positiva joner får oss att känna oss trötta, deprimerade och irriterade. Studier visar också att luft fylld med negativa joner förbättrar tillståndet för patienter med astma, hö-snuva, depression, trötthet och huvudvärk.

När vi renar luften med hjälp av jonisering skapar vi precis som efter ett åskväder en högre koncentration av negativa joner som på ett naturligt och miljövänligt sätt netraliserar lukter, organiska föreningar och mikroorganismer samt bakterier inom en begränsad yta, samt skapar ett välbefinnande och känslan av att andes ren luft. 
 

LÄNKAR FÖR ATT LÄSA MER

https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftrening
http://www.svenskrenluftsteknik.se/files/user/dokument/naturlig.pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonisering

Vårt system kan med gott resultat rena:

Dålig luft i allmänna byggnader
Ex. vårdcentraler, äldreboende, skolor 

Luft med låg koncentration av VOC 
Ex. målerier, billackering, verkstäder 

Luft med styren
Ex. plastindustri

Luft med partiklar och bakterier
Ex. livsmedelproduktion

Luft med lukter
Ex.avfall, avloppsreningsverk

Utsläpp av kolväten och lukter 
Ex. avloppsreningsverk, plastindustri, livsmedelsindustri

Luft vid brand- och rökskador
Ex. saneringsbolag