Untitled

vi har produkter för olika ändamål, alla är lätta att hantera
och är helt fria från ozon eller andra farliga ämnen.

1-D-V För ex.soprum

2-e-V för ex.pumpstationer

Ecoaer ion-elektronrör

Ecoaer ion-elektronrör är marknadens mest prisvärda och passar i alla joniseringsaggregat med M5 gänga i sockeln eller med mutterlåsning. Elektronrör finns i längderna Ion-D25 , Ion-E35  och
Ion-F45 , alla har en drifttid på hela 9000 timmar!
 

1-D-V- aggregatet är ett joniseringsaggregat med fläkt, filter och ca 2m fast 230 V anslutningskabel med jordad stickpropp, avsett för soprum och miljöbodar, samt förvaringsrum för produkter som kräver mycket stor renhet med avseende på bakterier, virus, partiklar och organiska gaser. 

2-E-V-aggregatet är utvecklat för utrymmen med mycket krävande förhållanden, i och vid bl.a. avloppspumpstationer och pumpgropar. Den gör så att lukter, svavelväte, och andra organiska gaser och föroreningar, i och utanför byggnaden minimeras efter installationen, vilket också förhindrar korrosion på elektronisk utrustning inomhus.