Untitled

Vi renar luften ifrån lukt, kemikalier och bakterier

loading...

NYHETER

2015

Nu är vår nya hemsida äntligen uppe och igång, här kan ni se våra nyheter, vilka events vi står på och vårt fortlöpande arbete för att rena luften hos våra kunder.

Läs hela inlägget »

teknik

Våra aggregat skapar ett överskott av negativa oxygenjoner. 
Dessa joner slår  sig samman och bildar stora kluster som kallas syreklungor, syreklungor består av  10-60 syremolekyler som binds ihop av sin nya laddning. När syreklungorna kommer i kontakt med luftens föroreningar reagerar de med dessa eftersom de enligt fysikens lagar alltid strävar efter att återfå sin naturliga laddning i det yttersta elektronskalet. Därigenom förändras egenskaperna på föroreningarna som då ombildas eller bryts ner, vilket efterlämnar ren luft, en bieffekt av syreklungorna är att dessa också ökar syreupptagningsförmågan i kroppen. 
Dessutom möter alla våra aggregat EU-normen för ozon!

 


 


 

historia

Innan ett åskväder känner både djur och människor trötthet och irritation. Luften är då enkelt förklarat fylld med positivt laddade joner som för med sig en mängd olika föroreningar.
Blixtarna i åskvädret laddar ur luften och skapar en hög koncentration av renande negativa joner likaså när solens strålar passerar genom atmosfären joniserar den syret genom att förändra antalet elektroner i syrets yttersta ”elektronskal”. Detta medför att det bildas syrejoner som sedan slår sig samman och bildar syreklungor.

Genom att härma naturen, bilda joner och efterlikna solljusets inverkan på luften, så kan våra aggregat framställa syreklungor, som har en stor förmåga att på ett naturligt sätt rena luften från främmande ämnen och partiklar, neutralisera lukter, odörer och göra luften frisk igen, precis som naturen gjort i urminnes tider.

Kontakta oss för konsultation och kosnadsförslag